Disclaimer

Middels deze test kan u beoordelen of uw onderneming al dan niet onder de NIS2-wetgeving valt.

De resultaten van de NIS2 Checker test op deze website zijn bedoeld voor informatieve doeleinden en vormen geen juridisch advies. We streven naar nauwkeurigheid, maar kunnen niet garanderen dat de verstrekte uitkomst die deze test genereert foutloos is.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de resultaten nauwkeurig te interpreteren en te begrijpen. Het gebruik van de verkregen informatie voor besluitvorming en naleving van de NIS2-wetgeving is geheel op eigen risico van de gebruiker. Gebruikers worden dan ook aangemoedigd om aanvullend onderzoek te doen of professioneel advies in te winnen.

De nauwkeurigheid van de uitkomst van de test is afhankelijk van de juistheid van de informatie die door de gebruiker wordt verstrekt. Wij kunnen onder geen beding aansprakelijk worden gehouden voor enige schade of verlies, zowel direct als indirect, als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de gebruiker.

Door gebruik te maken van de NIS2 Checker test op deze website erkent de gebruiker uitdrukkelijk zelf de volledige verantwoordelijkheid dragen voor de interpretatie van de resultaten en de eventuele acties die worden ondernomen op basis van deze resultaten. Wij kunnen onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke gevolgen van deze acties.